Podmioty powiązane

 

W tym wpisie wyjaśnię czym są podmioty powiązane oraz jak identyfikować te powiązania na potrzeby stosowania cen transferowych. Wszystko o podmiotach powiązanych możecie odnaleźć w art. 11 ustawy o CIT i jego odpowiedniku w ustawie o PIT, czyli art. 25. Ten wpis stanowi pewne uporządkowanie regulacji o podmiotach powiązanych zawartych w tych przepisach.

 

Rodzaje powiązań

Na gruncie tych dwóch przepisów możemy wyróżnić następujące rodzaje powiązań:

1. powiązania osobowe – gdy jedna osoba pełni w obu podmiotach funkcje w organach zarządu lub kontroli, np. jest jednocześnie członkiem zarządu obu spółek lub członkiem zarządu w jednej i członkiem rady nadzorczej (organu kontrolnego) w drugiej.

2. powiązania kapitałowe – gdy jeden podmiot posiada pośrednio lub bezpośrednio 25% udziału w kapitale drugiego podmiotu. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

3. powiązania rodzinne – gdy zachodzi pomiędzy podmiotami, lub członkami ich organów zarządczych powiązanie rodzinne. W tym kontekście za powiązanie rodzinne uważa się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. UWAGA! Ten rodzaj powiązania dotyczy jedynie podmiotów krajowych,

4. powiązania wynikające ze stosunku pracy – gdy pracownik podmiotu krajowego poza stosunkiem pracy (np. w ramach swojej działalności gospodarczej) świadczy pewnego rodzaju usługi, dokonuje dostawy towarów na rzecz swojego pracodawcy. UWAGA! Ten rodzaj powiązania dotyczy jedynie podmiotów krajowych,

 

Trzeba pamiętać, że samo istnienie tego rodzaju powiązań nie stanowi samo przez się przesłanki do oszacowania dochodu przez organy podatkowe. Taką przesłankę stanowi dopiero sytuacja gdy te powiązania miały wpływ na kształtowanie się poziomu cen w transakcjach zawartych między podmiotami powiązanymi, przez co odbiegają od poziomu rynkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *